Ekonomi

Çalışanların maaşına bin liralık destek yapılacak! İşte doğal gaz ve ısınma gideri desteğinin detayları

Düzenlemeye nazaran Hazine, minimum ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178,4 TL gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454,6 TL’den vazgeçiyor. 633 TL’lik bu sayı çalışanın maaşına eklenebilecek. Ayrıyeten, patronlar, çalışanlara daha evvel vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL’ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek, yani işveren bu kadar parayı, 1000 TL’yi 2023 yılı haziran ayına kadar emekçinin maaşına ekleyebilecek.

DÜZENLEMEYLE İLGİLİ MERAK EDİLEN SORULAR

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle herkes “Çalışana doğal gaz desteği nedir?”, “İşveren çalışana doğal gaz desteği vermek zorunda mı?”, “Doğal gaz desteği maaşlara nasıl yansıyacak?”, “Doğal gaz desteğinde maaş sınırı var mı?” üzere soruları merak eder oldu. Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, düzenlemenin ayrıntılarını NTV’ye anlattı.

İşte Tolu’nun kaleme aldığı detaylar:

9 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7420 sayılı Kanunla çalışanlarla ilgili iki önemli düzenleme yapıldı. Bunlar,

  • Birincisi; Çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma gideri karşılığı olarak aylık 1.000 TL’ye kadar yapılacak ödemeler,
  • İkincisi ise; İşçiye yemek bedelinin nakit olarak ödenmesi ile ilgili.

ÇALIŞANA DOĞAL GAZ TAKVİYESİ NEDİR?

7420 sayılı Kanunun süreksiz 1. Unsuru ile, patronlar tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve öbür ısınma masraflarına (fuel-oil, kömür, odun vb.) karşılık olmak üzere 9 Kasım 2022 tarihinden itibaren 30 Haziran 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) (yani toplamda 8 ay), mevcut ücretlerine/prime temel karlarına ek olarak yapılan aylık 1.000 TL’yi aşmayan ödemeler Gelir Vergisi ve SGK Priminden istisna edildi. Bu düzenleme ile, patronların çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma sarfiyatlarına karşılık olmak üzere yapacakları ödemeler vergi ve SGK istikametinden teşvik ediliyor.

İŞVEREN DOĞAL GAZ TAKVİYESİ YAPMAK ZORUNDA MI?

Hayır, çalışanlara bu ödemelerin yapılması patronlar açısından zarurî değil, büsbütün isteğe bağlı.

DOĞAL GAZ DAYANAĞININ KOŞULLARI NEDİR?

İşverenlerin çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma sarfiyatlarına karşılık olmak üzere yapacakları ödemelerdeki vergi ve SGK istisnasının kuralları ise şu biçimde:

  • Aylık toplam 1.000 TL’yi aşmayan ödemeler istisna kapsamına giriyor.

İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılacak ödemelerin aylık toplam 1.000 TL’ye kadar olan kısmı istisna kapsamında bulunuyor. 1.000 TL’yi aşan kısım ise gelir vergisi ve SGK primine tabi.

  • Bu ödemelerin çalışanların mevcut ücretlerine/prime temel çıkarlarına ek olarak yapılması gerekiyor.

Bu istisnadan faydalanılabilmesi için, yapılacak kelam konusu ödemelerin mutlak suretle çalışanların mevcut ücretlerine/prime temel karlarına ek olarak yapılması gerekiyor. Çalışanların fiyatında bir artış oluşturmadan fiyat kalemlerinin ismi değiştirilerek, bu istisnalardan yararlanılması mümkün bulunmuyor.

  • İstisna 9 Kasım 2022 – 30 Haziran 2023 tarihleri ortasında yapılacak ödemeler için geçerli.

İstisna düzenlemesi süresiz değil, 9 Kasım 2022 tarihinden 30 Haziran 2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan kelam konusu ödemeler için bu istisnalar uygulanabilecek.

  • Bu ödemeler; elektrik, doğal gaz ve ısınma sarfiyatlarına karşılık olarak yapılmalı.

İstisna uygulanabilmesi için, kelam konusu ödemenin, patronlar tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve başka ısınma masraflarına karşılık olmak üzere yapılması gerekiyor.

DOĞAL GAZ TAKVİYESİNİN KONTROLÜ NASIL OLACAK?

Söz konusu ödemelerin elektrik, doğal gaz ve öteki ısınma masraflarına karşılık yapılıp yapılmadığının nasıl tevsik edileceği konusu açık değil. Bunun için patronlar tarafından alınacak bir kararın kâfi olup olmayacağı yahut çalışanların elektrik, doğal gaz ve öbür ısınma sarfiyatlarına ait olarak patronlara fatura ibraz etmelerine gerek bulunup bulunmadığı konularının açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı tarafından çok kısa bir müddet içerisinde müşterek çıkarılacak bildirim yahut farklı ayrı çıkarılacak bildirilerle bu mevzuya açıklık getirilmesi bekleniyor.

DOĞAL GAZ TAKVİYESİNİN HAZİNEYE MALİYETİ NEDİR?

Çalışanlara fiyatları dışında yapılan her ne isimle yapılırsa yapılsın tüm nakdi ödemeler fiyat olarak gelir vergisine ve SGK primine tabi bulunuyor. Bu düzenleme ile, Hazine, patronlar tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve ısınma sarfiyatlarına karşılık olmak üzere yapılacak ödemelerin aylık toplam 1.000 TL’ye kadar olan kısmını gelir vergisi ve SGK priminden istisna ederek, bu tutara isabet eden gelir vergisi ve SGK priminden vazgeçiyor. Çok önemli bir teşvik. Bu istisna nedeniyle Hazine’nin bir minimum ücretlide vazgeçtiği gelir vergisi 178,4 TL, SGK primi ise 454,6 TL meblağında. Yani, Hazine’nin vazgeçtiği toplam tutar, 633,00 TL!

DOĞAL GAZ DESTEĞİNİN İŞVERENE MALİYETİ NEDİR?

İşverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL’ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek. Çalışan sayısına nazaran yararlanılan vergi ve prim istisnası meblağı da artıyor. Bu ödemeleri yapan patronlar için kıymetli bir kar. Bu istisna olmasaydı, bir taban ücretlide patronlar net 1.000 TL’ye kadar yapacakları kelam konusu ödemeler nedeniyle 178,4 TL gelir vergisi ve 454,6 TL SGK primi fazladan ödeyeceklerdi. İstisna nedeniyle bir minimum ücretlide toplam karları 633 TL oluyor. Çalışanların fiyatları, kelam konusu istisna nedeniyle en az 1.000 TL artacak.

Ayrıca, işçiye nakit olarak ödenen yemek bedelleri de gelir vergisinden istisna edildi. 7420 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, patronlarca, işyerinde yahut müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ilişkin bir günlük yemek bedelinin 51 TL’yi aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna edildi. Ödemenin bu fiyatı aşması halinde aşan kısım ile bu hedefle sağlanan öbür menfaatler fiyat olarak vergilendirilecek. Bu düzenleme 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Yeni yılda bu meblağın 114 TL olması bekleniyor. Daha evvel, bu biçimde nakit olarak yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisine tabi tutuluyordu.

Öte yandan, yapılan bu düzenleme ile yemek çeki, yemek kuponu ve yemek kartı verilmesi suretiyle sağlanan menfaatlere ilaveten nakit ödenen yemek bedelleri de gelir vergisi istisnası kapsamına alındı. Yani, istisna uygulaması için menfaatin yemek çeki, yemek kuponu ve yemek kartı verilmesi suretiyle sağlanması kuralı kaldırıldı.

Ancak, bu istisna düzenlemesi SGK primini kapsamıyor. Mevcut durumda, bu 51 TL’nin 12,94 TL’lik kısmı SGK priminden istisna, aşan kısım prim kesintisine tabi bulunuyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu